Konwersacje po angielsku w Krakowie lub online

Konwersacje po angielsku w Krakowie lub online

Konwersacje A2+/B1

Rodzaj kursu: 1:1 (zajęcia indywidualne)

Miejsce spotkania: online Więcej »

Cena:

100 zł / 60 minut
[zajęcia indywidualne]

Opis kursu:

Kurs jest przeznaczony dla osób, które władają językiem angielskim w stopniu średniozaawansowanym (A2+/B1). Jego celem jest podniesienie kompetencji językowych do poziomu B2+ bądź wyrównanie dysproporcji między bierną znajomością języka (czytanie, rozumienie ze słuchu) a umiejętnościami praktycznymi, w tym wypadku mówieniem. Więcej »

 

Schemat lekcji:

Na początku lekcji uczeń opowiada po angielsku o swojej pracy domowej: artykule, który przeczytał lub materiale wideo/odcinku wybranego przez siebie serialu, który obejrzał. Streszcza go pokrótce i wymienia nowe słowa/wyrażenia, które z niego zapamiętał. Więcej »

 

Materiały:

Wszystkie materiały wideo, z których korzystamy podczas zajęć, są nagrane przez rodzimych użytkowników języka angielskiego. Dbamy o to, aby materiały te charakteryzowały się nie tylko poprawną, współczesną angielszczyzną, lecz również by wzbudzały w uczniu zainteresowanie.

Cele nauki:

– podniesienie poziomu języka mówionego z A2/B1 do B2

– przełamanie strachu przed wypowiadaniem się w języku obcym

– poprawa płynności mówienia Więcej »

 

Rodzaj kursu: 1:1 (zajęcia indywidualne lub w parach)

Miejsce spotkania: online Więcej »

Cena 100 zł / 60 minut [zajęcia indywidualne]

Zapisz się na bezpłatną lekcję próbną bez żadnych zobowiązań!

Masz pytania? Skontaktuj się z nami poprzez czat online

Konwersacje B1-C2

blank

Rodzaj kursu: 1:1 (zajęcia indywidualne)

Miejsce spotkania: online lub w trybie stacjonarnym w Krakowie Więcej »

Cena:

100 zł / 60 minut
[zajęcia indywidualne]

Opis kursu:

Kurs jest dedykowany przede wszystkim osobom, które uczą się języka angielskiego w sposób bierny za pomocą dostępnych na rynku aplikacji do nauki słownictwa i gramatyki, ale nie mają możliwości aktywnego doskonalenia swoich umiejętności poprzez rozmowy z doświadczonym lektorem. Więcej »

Schemat lekcji:

Na każdym spotkaniu uczeń wybiera jeden z zaproponowanych do dyskusji tematów, a następnie ogląda krótki reportaż/film dokumentalny/vlog na wybrany temat. Po obejrzeniu filmu uczeń bierze udział w sesji Q&A z doświadczonym lektorem, podczas której w oparciu o kluczowe słownictwo i informacje przedstawione w reportażu, oraz notatki z filmu i wiedzę ogólną stara się w sposób rzeczowy i merytoryczny odpowiadać na pytania nauczyciela i wyrażać swoje opinie. Więcej »

Materiały:

W celu zapewnienia najwyższej jakości materiałów i po to, żeby jak najlepiej dopasować tematykę zajęć konwersacyjnych do zainteresowań i potrzeb uczniów korzystamy z najbardziej prestiżowych anglojęzycznych programów informacyjnych oraz kilkudziesięciu kanałów na Youtube.

Cele nauki:

– przełamanie bariery mówienia

– poszerzenie słownictwa ogólnego i specjalistycznego w języku angielskim (i w języku polskim)

– eliminacja błędów w wymowie oraz błędów gramatycznych Więcej »

Rodzaj kursu: 1:1 (zajęcia indywidualne lub w parach)

Miejsce spotkania: online lub w trybie stacjonarnym w Krakowie

Poziom: B1-C2 Więcej »

Cena 100 zł / 60 minut [zajęcia indywidualne]


Zapisz się na bezpłatną lekcję próbną bez żadnych zobowiązań!

Masz pytania? Skontaktuj się z nami poprzez czat online

Konwersacje A2-B1 + gramatyka

blank

Rodzaj kursu: 1:1 (zajęcia indywidualne)

Miejsce spotkania: online Więcej »

 

Cena:

100 zł / 60 minut
[zajęcia indywidualne]

Opis kursu:

Kurs jest przeznaczony dla osób, które władają językiem angielskim w stopniu podstawowym wyższym lub średniozaawansowanym niższym (A2-B1).

Głównym celem kursu jest praca nad gramatyką angielską przy jednoczesnym treningu mówienia, tak by uczeń osiągnął równy poziom B2 bez dysproporcji między aktywną i pasywną znajomością języka. Więcej »

Schemat lekcji:

Lekcja dzieli się na dwie części: część poświęconą gramatyce oraz część konwersacyjną. Mogą one się przeplatać i nie zawsze być tej samej długości; wszystko zależy od omawianego tematu.

Na początku lekcji uczeń opowiada po angielsku o swojej pracy domowej: artykule, który przeczytał lub materiale wideo/odcinku wybranego przez siebie serialu, który obejrzał. Streszcza go pokrótce i wymienia nowe słowa/wyrażenia, które z niego zapamiętał. Więcej »

Materiały:

Materiały do części gramatycznej pochodzą z rozmaitych stron internetowych oraz podręczników; wszystko jest indywidualnie dopasowywane pod poziom i umiejętności ucznia.

Wszystkie materiały wideo, z których korzystamy podczas zajęć, są nagrane przez rodzimych użytkowników języka angielskiego. Dbamy o to, aby materiały te charakteryzowały się nie tylko poprawną, współczesną angielszczyzną, lecz również by wzbudzały w uczniu zainteresowanie.

Cele nauki: 

– podniesienie ogólnego poziomu języka z A2/B1 do B2

– powtórzenie podstaw gramatyki angielskiej

– nauka nowych tematów z zakresu gramatyki na poziomie B1-B2 Więcej »

Rodzaj kursu: 1:1 (zajęcia indywidualne lub w parach)

Miejsce spotkania: online Więcej »

 

Cena: 100 zł / 60 minut [zajęcia indywidualne]

Zapisz się na bezpłatną lekcję próbną bez żadnych zobowiązań!

Masz pytania? Skontaktuj się z nami poprzez czat online


Angielski dla dzieci online

Angielski dla dzieci online

Celuj w 6!

blank

Rodzaj kursu: zajęcia indywidualne

Miejsce spotkania: online Więcej »

 

Cena:

100 zł /60 minut
[zajęcia indywidualne]

Opis kursu:

Czy chciałbyś, aby Twoje dziecko nie tylko śpiewająco radziło sobie z angielskim w szkole, ale również potrafiło komunikować się w tym języku podczas zagranicznych wyjazdów czy kontaktów z rówieśnikami z zagranicy? Jeśli tak, kurs „Celuj w 6” będzie idealnym wyborem! Więcej »

Schemat lekcji:

Lektor stara się od początku zachęcić dziecko do komunikacji wyłącznie w języku angielskim. Zajęcia rozpoczynają się od rozmowy na tematy z życia codziennego: jak uczeń spędził dzień, co ciekawego robił w tym tygodniu, jak radzi sobie w szkole itp. Więcej »

Materiały:

Wszystkie materiały wideo, z których korzystamy podczas zajęć, są nagrane przez rodzimych użytkowników języka angielskiego. Dbamy o to, aby materiały te charakteryzowały się nie tylko poprawną, współczesną angielszczyzną, lecz również by wzbudzały w uczniu zainteresowanie.

Cele nauki:

– Swobodne wypowiadanie się po angielsku

– Przełamanie bariery językowej i strachu przed mówieniem

– Poprawa znajomości gramatyki angielskiej Więcej »

Rodzaj kursu: zajęcia indywidualne, w parach lub w grupach

Miejsce spotkania: online Więcej »

 

100 zł /60 minut [zajęcia indywidualne]

Zapisz się na bezpłatną lekcję próbną bez żadnych zobowiązań!

Masz pytania? Skontaktuj się z nami poprzez czat online

Angielski z Minecraftem

blank

Rodzaj kursu: 1:1 (zajęcia indywidualne)

Miejsce spotkania: online Więcej »

 

Cena:

100 zł /60 minut
[zajęcia indywidualne]

Opis kursu:

Kurs przeznaczony dla wszystkich – dużych i małych – miłośników Minecrafta, którzy chcieliby przy pomocy swojej ulubionej gry popracować nad językiem angielskim. Minimalny poziom znajomości języka to A2.

Uwaga! Wymagana jest najnowsza wersja Minecrafta (1.18) oraz znajomość podstawowych zasad gry – nie prowadzimy kursu dla osób niezaznajomionych z grą.

Schemat lekcji:

Zasady są proste: grunt to dobra zabawa!

Przez całą lekcję lektor wraz z uczniem grają w Minecrafta, komunikując się przy tym po angielsku. Poprawność gramatyczna nie jest tak istotna, co umiejętność rozumienia poleceń i szybkiego reagowania. Lektor dba o to, by uczeń nie nudził się ani przez chwilę, wymyślając nowe misje do wykonania. Więcej »

Materiały:

Gra Minecraft 1.18.

Cele nauki:

– poprawa umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim poprzez zabawę

– pozbycie się strachu mówienia w języku obcym

– spontaniczne reagowanie na polecenia Więcej »

Rodzaj kursu: 1:1 (zajęcia indywidualne)

Miejsce spotkania: online Więcej »

 

Cena: 100 zł / 60 minut [zajęcia indywidualne]

Zapisz się na bezpłatną lekcję próbną bez żadnych zobowiązań!

Masz pytania? Skontaktuj się z nami poprzez czat online

Angielski dla młodzieży online

Angielski dla młodzieży online

Egzamin ósmoklasisty

blank

Rodzaj kursu: zajęcia indywidualne

Miejsce spotkania: online Więcej »

 

Cena:

100 zł / 60 minut
[zajęcia indywidualne]

Opis kursu:

Kurs jest dedykowany uczniom siódmej oraz ósmej klasy szkoły podstawowej i stanowi powtórkę materiału potrzebnego do zdania egzaminu ósmoklasisty. Zakres omówionego materiału wychodzi poza program przewidziany w szkole podstawowej, ułatwiając kontynuację nauki języka angielskiego na dalszych etapach edukacji.

Dzięki nauce z nami Twoje dziecko będzie w pełni gotowe do zdania egzaminu ósmoklasisty i zapewnienia sobie łatwego startu w szkole średniej. Więcej »

Schemat lekcji:

Każde spotkanie składa się z trzech części:

– pierwsza, najkrótsza część, stanowi nawiązanie do wcześniejszych zajęć – sprawdzenie zadania domowego, powtórka i wyjaśnienie trudniejszych tematów z poprzednich zajęć i lekcji w szkole, Więcej »

Materiały:

Podstawą kursu jest praca z repetytorium uzupełniona o dodatkowe ćwiczenia utrwalające zarówno gramatykę jak i słownictwo. Oprócz tego, uczeń zachęcany jest do nauki opartej na jego zainteresowaniach, dlatego część materiałów bezpośrednio odnosi się do takich tematów jak gry komputerowe, świat fantasy, piłka nożna, zwierzęta albo media społecznościowe.

Cele nauki:

– solidne opanowanie wiedzy umożliwiającej zdanie egzaminu na 100%

– wyeliminowanie utrwalonych błędów językowych

– solidna powtórka i poszerzenie słownictwa ze szkoły Więcej »

Rodzaj kursu: zajęcia indywidualne, w parach lub w grupach

Miejsce spotkania: online Więcej »

 

Cena:

100 zł / 60 minut [zajęcia indywidualne]

Zapisz się na bezpłatną lekcję próbną bez żadnych zobowiązań!

Masz pytania? Skontaktuj się z nami poprzez czat online

Matura rozszerzona/FCE

blank

Rodzaj kursu: zajęcia indywidualne

Miejsce spotkania: online Więcej »

 

Cena:

100 zł / 60minut
[zajęcia indywidualne]

Opis kursu:

Kurs jest przeznaczony dla uczniów szkół średnich przygotowujących się do matury rozszerzonej oraz dla wszystkich osób planujących zdać egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 (FCE).

Na danym kursie nacisk kładziemy przede wszystkim na gramatykę: opanowanie wszystkich zagadnień wymaganych na poziomie B2 oraz umiejętność zastosowania ich w części praktycznej egzaminu, czyli w pisaniu i mówieniu. Więcej »


Schemat lekcji:

Na początku zajęć uczeń przedstawia pracę domową: najczęściej jest to wypracowanie pisane pod katem tematów egzaminacyjnych lub zadania z części use of English. Lektor sprawdza poprawność pracy i omawia z uczniem problemy i ewentualne wątpliwości. Następnie lektor przedstawia nowe zagadnienie gramatyczne po czym wraz z uczniem przechodzą do wykonywania ćwiczeń. Więcej »

Materiały:

Podczas kursu korzystamy głównie z książki FCE Use of English oraz innych materiałów PDF wybranych pod potrzeby ucznia.

Drugim głównym źródłem materiałów są oczywiście próbne egzaminy maturalne/FCE.

Cele nauki:

– opanowanie wszystkich zagadnień gramatycznych wymaganych na egzaminach FCE/maturze rozszerzonej

– równomierne rozwijanie kompetencji do wszystkich części egzaminu: słuchanie, czytanie, use of English, pisanie, mówienie

Zapraszamy do nauki!

Rodzaj kursu: zajęcia indywidualne, w parach lub w grupach

Miejsce spotkania: online Więcej »

 

Cena 100 zł / 60 minut [zajęcia indywidualne]

Zapisz się na bezpłatną lekcję próbną bez żadnych zobowiązań!

Masz pytania? Skontaktuj się z nami poprzez czat online

Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej

Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej

Job interview

blank

Rodzaj kursu: 1:1 (zajęcia indywidualne)

Miejsce spotkania: online Więcej »

 

Cena:

100 zł / 60 minut
[zajęcia indywidualne]

Opis kursu:

Celem kursu jest kompleksowe przygotowanie ucznia do udziału w procesie rekrutacyjnym.

W trakcie kursu „Job interview” uczeń:

– napisze profesjonalne CV oraz list motywacyjny (cover letter/personal statement) po angielsku w oparciu o najlepsze dostępne wzory, Więcej »

Schemat lekcji:

Część teoretyczna:

– nauka słownictwa i wyrażeń niezbędnych do napisania profesjonalnego CV oraz listu motywacyjnego w języku angielskim Więcej »

Materiały:

Podczas kursu będziemy korzystać z modelowych wzorów CV w języku angielskim, zestawów pytań zadawanych na rozmowie kwalifikacyjnej, opracowań własnych oraz książek dotyczących branży rekrutacyjnej i prawa pracy.

Cele nauki:

– napisanie/korekta CV oraz listu motywacyjnego w języku angielskim

– przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej

– poszerzenie słownictwa ogólnego i specjalistycznego w języku angielskim, w szczególności słownictwa z zakresu prawa pracy i z branży rekrutacyjnej Więcej »

Rodzaj kursu: 1:1 (zajęcia indywidualne)

Miejsce spotkania: online Więcej »

 

Cena 100 zł / 60 minut [zajęcia indywidualne]

Zapisz się na bezpłatną lekcję próbną bez żadnych zobowiązań!

Masz pytania? Skontaktuj się z nami poprzez czat online

Angielski biznesowy w Krakowie lub online

Angielski biznesowy w Krakowie lub online

Angielski w pracy

blank

Rodzaj kursu: 1:1 (zajęcia indywidualne)

Miejsce spotkania: online Więcej »

Cena:

100 zł / 60 minut
[zajęcia indywidualne]

Opis kursu:

Celem kursu „Angielski w pracy” jest wsparcie językowe ucznia podczas wykonywania obowiązków zawodowych w międzynarodowym środowisku pracy.

Na naszym kursie:

Nauczysz się jak skutecznie uczestniczyć w spotkaniach, rozmowach telefonicznych i wideokonferencjach,

(Poznasz niezbędne słownictwo i wyrażenia, będziesz odgrywać role i symulacje spotkań)

Więcej »

Schemat lekcji:

Część teoretyczna

– nauka podstawowego słownictwa biznesowego (HR, finanse, prawo, księgowość IT,), żargonu korporacyjnego, nauka specjalistycznej terminologii, lektura i analiza literatury branżowej, studiów przypadku (case studies), nauka gramatyki, tłumaczenie tekstów specjalistycznych Więcej »

Materiały:

Podczas kursy będziemy korzystać ze wzorów pism i dokumentów biznesowych, studiów przypadku (case studies), opracowań własnych oraz literatury branżowej (specjalistycznej).

Cele nauki:

– poprawa umiejętności pisania w języku angielskim (korespondencja biznesowa)

– podniesienie skuteczności komunikacji podczas spotkań i wideokonferencji

– eliminacja błędów w wymowie oraz błędów gramatycznych Więcej »

Rodzaj kursu: 1:1 (zajęcia indywidualne)

Miejsce spotkania: online Więcej »

Cena 100 zł / 60 minut [zajęcia indywidualne]

Zapisz się na bezpłatną lekcję próbną bez żadnych zobowiązań!

Masz pytania? Skontaktuj się z nami poprzez czat online

Kursy angielskiego dla firm w Krakowie lub online

Kursy angielskiego dla firm lub online

Angielski dla pracowników

blank

Rodzaj kursu: Zajęcia indywidualne lub grupowe

Miejsce spotkania: online Więcej »

 

Cena kursu jest ustalana indywidualnie z klientem Napisz do nas lub zadźwoń. Chętnie prześlemy Ci ofertę. Email: biuro@english4career.pl Tel. (48) 512 234 307

Opis kursu:

Celem kursu jest wsparcie językowe pracowników Państwa firmy podczas wykonywania obowiązków zawodowych.

Na naszym kursie Państwa pracownicy:

Nauczą się jak skuteczniej uczestniczyć w spotkaniach, rozmowach telefonicznych i wideokonferencjach,

(Poznają niezbędne słownictwo i wyrażenia, będą odgrywać role i symulacje spotkań z lektorem)

 Więcej »

Schemat lekcji:

Część teoretyczna

– nauka podstawowego słownictwa biznesowego (HR, finanse, prawo, księgowość IT,), żargonu korporacyjnego, nauka specjalistycznej terminologii, lektura i analiza literatury branżowej, studiów przypadku (case studies), nauka gramatyki, tłumaczenie tekstów specjalistycznych Więcej »

Materiały:

Podczas kursy będziemy korzystać ze wzorów pism i dokumentów biznesowych, studiów przypadku (case studies), opracowań własnych oraz literatury branżowej (specjalistycznej).

Cele nauki:

– poprawa umiejętności pisania w języku angielskim (korespondencja biznesowa, treści do content marketingu tzn. blogi firmowe, treści eksperckie, opisy produktów)

– podniesienie skuteczności komunikacji podczas spotkań i wideokonferencji

– eliminacja błędów w wymowie oraz błędów gramatycznych Więcej »

Rodzaj kursu: Zajęcia indywidualne lub grupowe

Miejsce spotkania: online Więcej »

 

Cena kursu jest ustalana indywidualnie z klientem Napisz do nas lub zadźwoń. Chętnie prześlemy Ci ofertę. Email: biuro@english4career.pl Tel. (48) 512 234 307

Zapisz się na bezpłatną lekcję próbną bez żadnych zobowiązań!

Masz pytania? Skontaktuj się z nami poprzez czat online

Polski od zera do poziomu komunikatywnego dla osób rosyjskojęzycznych

Polski od zera do poziomu komunikatywnego dla osób rosyjskojęzycznych

Polski dla osób rosyjskojęzycznych

Rodzaj kursu: Zajęcia indywidualne lub grupowe

Miejsce spotkania: online Więcej »

 

blank

Cena kursu jest ustalana indywidualnie z klientem

Opis kursu

Kurs przeznaczony jest dla osób początkujących, które chcą zacząć uczyć się języka polskiego lub doszlifować podstawy. Prowadzony jest przez doświadczoną lektorkę, native speakerkę języka polskiego, która mówi również biegle po rosyjsku, dlatego specjalizuje się właśnie w nauczania osób władających tym językiem. Dzięki znajomości obu tych języków lektorka wie, jakie trudności napotykają osoby rosyjskojęzyczne uczące się polskiego, i potrafi im z łatwością zaradzić. Więcej »

Schemat lekcji

Lekcje początkowo prowadzone są po rosyjsku, jednak w miarę rozwoju znajomości języka, w zależności od tępa postępów ucznia, lektorka stopniowo przechodzi na język polski. Więcej »

Materiały

Na lekcjach lektorka korzysta z kilku podręczników, materiałów własnych oraz materiałów wideo z żywym językiem polskim. Więcej »

Cele nauki:

– Podniesienie umiejętności komunikacyjnych ucznia z poziomu A0/A1 do B1

– Przełamanie bariery językowej

– Poprawa gramatyki Więcej »

Rodzaj kursu: Zajęcia indywidualne lub grupowe

Miejsce spotkania: online Więcej »

 

Cena kursu jest ustalana indywidualnie z klientem

Zapisz się na bezpłatną lekcję próbną bez żadnych zobowiązań!

Masz pytania? Skontaktuj się z nami poprzez czat online

Польский с нуля до разговорного уровня для русскоговорящих

Польский с нуля до разговорного уровня для русскоговорящих

Польский для русскоговорящих

Тип курса: Индивидуальные или групповые занятия

Место встречи: Онлайн Więcej »

 

blank

Цена:

Определяется индивидуально с клиентом

Описание курса

Курс предназначен для русскоговорящих, которые хотят начать изучать польский язык или отточить свои навыки. Им руководит опытный преподаватель, носитель польского языка, который также свободно говорит по-русски и специализируется на обучении русскоговорящих. Благодаря владению обоими языками, преподаватель знает, с какими трудностями сталкиваются русскоязычные люди, изучающие польский, и легко с ними справляется.  Więcej »

План урока

Уроки изначально проводятся на русском, но по мере совершенствования разговорных навыков ученика преподаватель постепенно переходит на польский язык. Więcej »

Материалы

На уроках преподаватель использует несколько учебников, собственные материалы и видеоматериалы с живым польским языком. Więcej »

Цели обучения:

– Повышение коммуникативных навыков ученика с А0/А1 до В1

– Преодоление языкового барьера

– Улучшение грамматики Więcej »

Тип курса: Индивидуальные или групповые занятия

Место встречи: Онлайн Więcej »

 

Цена:

Определяется индивидуально с клиентом

Хотите посмотреть, как проходят наши занятия?
Запишитесь на бесплатный пробный урок без обязательств!

Есть вопросы? Свяжитесь с нами через онлайн-чат