Konwersacje po angielsku w Krakowie lub online

Konwersacje po angielsku w Krakowie lub online

Konwersacje A2+/B1

Rodzaj kursu: 1:1 (zajęcia indywidualne)

Miejsce spotkania: online Więcej »


Cena:

100 zł / 60 minut
[zajęcia indywidualne]

Opis kursu:

Kurs jest przeznaczony dla osób, które władają językiem angielskim w stopniu średniozaawansowanym (A2+/B1). Jego celem jest podniesienie kompetencji językowych do poziomu B2+ bądź wyrównanie dysproporcji między bierną znajomością języka (czytanie, rozumienie ze słuchu) a umiejętnościami praktycznymi, w tym wypadku mówieniem. Więcej »

 

Schemat lekcji:

Na początku lekcji uczeń opowiada po angielsku o swojej pracy domowej: artykule, który przeczytał lub materiale wideo/odcinku wybranego przez siebie serialu, który obejrzał. Streszcza go pokrótce i wymienia nowe słowa/wyrażenia, które z niego zapamiętał. Więcej »

 

Materiały:

Wszystkie materiały wideo, z których korzystamy podczas zajęć, są nagrane przez rodzimych użytkowników języka angielskiego. Dbamy o to, aby materiały te charakteryzowały się nie tylko poprawną, współczesną angielszczyzną, lecz również by wzbudzały w uczniu zainteresowanie.

Cele nauki:

– podniesienie poziomu języka mówionego z A2/B1 do B2

– przełamanie strachu przed wypowiadaniem się w języku obcym

– poprawa płynności mówienia Więcej »

 

Rodzaj kursu: 1:1 (zajęcia indywidualne lub w parach)

Miejsce spotkania: online Więcej »

Cena:

100 zł / 60 minut [zajęcia indywidualne]

Zapisz się na bezpłatną lekcję próbną bez żadnych zobowiązań!

Masz pytania? Skontaktuj się z nami poprzez czat online

Konwersacje A2-B1 + gramatyka

blank

Rodzaj kursu: 1:1 (zajęcia indywidualne)

Miejsce spotkania: online Więcej »

 

Cena:

100 zł / 60 minut
[zajęcia indywidualne]

Opis kursu:

Kurs jest przeznaczony dla osób, które władają językiem angielskim w stopniu podstawowym wyższym lub średniozaawansowanym niższym (A2-B1).

Głównym celem kursu jest praca nad gramatyką angielską przy jednoczesnym treningu mówienia, tak by uczeń osiągnął równy poziom B2 bez dysproporcji między aktywną i pasywną znajomością języka. Więcej »

Schemat lekcji:

Lekcja dzieli się na dwie części: część poświęconą gramatyce oraz część konwersacyjną. Mogą one się przeplatać i nie zawsze być tej samej długości; wszystko zależy od omawianego tematu.

Na początku lekcji uczeń opowiada po angielsku o swojej pracy domowej: artykule, który przeczytał lub materiale wideo/odcinku wybranego przez siebie serialu, który obejrzał. Streszcza go pokrótce i wymienia nowe słowa/wyrażenia, które z niego zapamiętał. Więcej »

Materiały:

Materiały do części gramatycznej pochodzą z rozmaitych stron internetowych oraz podręczników; wszystko jest indywidualnie dopasowywane pod poziom i umiejętności ucznia.

Wszystkie materiały wideo, z których korzystamy podczas zajęć, są nagrane przez rodzimych użytkowników języka angielskiego. Dbamy o to, aby materiały te charakteryzowały się nie tylko poprawną, współczesną angielszczyzną, lecz również by wzbudzały w uczniu zainteresowanie.

Cele nauki: 

– podniesienie ogólnego poziomu języka z A2/B1 do B2

– powtórzenie podstaw gramatyki angielskiej

– nauka nowych tematów z zakresu gramatyki na poziomie B1-B2 Więcej »

Rodzaj kursu: 1:1 (zajęcia indywidualne lub w parach)

Miejsce spotkania: online Więcej »

 

Cena:

100 zł / 60 minut [zajęcia indywidualne]

Zapisz się na bezpłatną lekcję próbną bez żadnych zobowiązań!

Masz pytania? Skontaktuj się z nami poprzez czat online

Konwersacje B1-C2

blank

 

Rodzaj kursu: 1:1 (zajęcia indywidualne)

Miejsce spotkania: online lub w trybie stacjonarnym w Krakowie Więcej »

Cena:

100 zł / 60 minut
[zajęcia indywidualne]

Opis kursu:

Kurs jest dedykowany przede wszystkim osobom, które uczą się języka angielskiego w sposób bierny za pomocą dostępnych na rynku aplikacji do nauki słownictwa i gramatyki, ale nie mają możliwości aktywnego doskonalenia swoich umiejętności poprzez rozmowy z doświadczonym lektorem. Więcej »

Schemat lekcji:

Na każdym spotkaniu uczeń wybiera jeden z zaproponowanych do dyskusji tematów, a następnie ogląda krótki reportaż/film dokumentalny/vlog na wybrany temat. Po obejrzeniu filmu uczeń bierze udział w sesji Q&A z doświadczonym lektorem, podczas której w oparciu o kluczowe słownictwo i informacje przedstawione w reportażu, oraz notatki z filmu i wiedzę ogólną stara się w sposób rzeczowy i merytoryczny odpowiadać na pytania nauczyciela i wyrażać swoje opinie. Więcej »

Materiały:

W celu zapewnienia najwyższej jakości materiałów i po to, żeby jak najlepiej dopasować tematykę zajęć konwersacyjnych do zainteresowań i potrzeb uczniów korzystamy z najbardziej prestiżowych anglojęzycznych programów informacyjnych oraz kilkudziesięciu kanałów na Youtube.

Cele nauki:

– przełamanie bariery mówienia

– poszerzenie słownictwa ogólnego i specjalistycznego w języku angielskim (i w języku polskim)

– eliminacja błędów w wymowie oraz błędów gramatycznych Więcej »

Cena:

100 zł / 60 minut [zajęcia indywidualne]

Zapisz się na bezpłatną lekcję próbną bez żadnych zobowiązań!

Masz pytania? Skontaktuj się z nami poprzez czat online

Rodzaj kursu: 1:1 (zajęcia indywidualne lub w parach)

Miejsce spotkania: online lub w trybie stacjonarnym w Krakowie

Poziom: B1-C2 Więcej »

blank

Konwersacje po angielsku w centrum Krakowa lub online

Zmagasz się z barierą językową w angielskim? Nasz kurs konwersacyjny online to Twoja droga do swobodnej komunikacji. Dzięki naszym elastycznym zajęciom z doświadczonymi nauczycielami, dostępnymi z każdego miejsca, pokonasz strach przed mówieniem i zyskasz naturalny akcent.

Korzyści z nauki online
Nasze kursy konwersacyjne po angielsku, dostępne online, pozwalają zapomnieć o problemie dojazdów i oferują dostęp do najlepszych materiałów edukacyjnych. Ucz się wygodnie z własnego domu, dostosowując zajęcia do własnego harmonogramu i preferencji.

Rozwiń umiejetność płynnej komunikacji z English4Career
Dołącz do naszych kursów konwersacyjnych w Krakowie lub online i otwórz się na możliwości, jakie daje biegłość w angielskim. Nabierz pewności w rozmowach, poznaj użyteczne zwroty i idiomy. Z English4Career Twoja ścieżka do płynnej komunikacji w angielskim staje się prostsza i przyjemniejsza.