Uczymy praktycznych umiejętności

Jesteśmy zwolennikami metody bezpośredniej (konwersacyjnej) oraz podejścia zadaniowego.

Nasze lekcje gwarantują wysoki poziom aktywizacji naszych uczniów, poprzez zachęcanie ich do koncentrowania się bardziej na treści niż na formie, na wyrażaniu własnych opinii, wymianie informacji, rozwijaniu kreatywności i samodzielności językowej, przygotowując ich tym samym do zmierzenia się z podobnymi zadaniami komunikacyjnymi w ich realnym życiu zawodowym.