Gwarancja rozwoju osobistego oraz zawodowego

Uczestnictwo w kursach English4Career daje możliwość rozwoju kompetencji językowych, jak również przyczynia się do rozwoju osobistego uczniów, co bezpośrednio przekłada się na wzrost ich konkurencyjności na rynku pracy.