„One easy way to become worth 50 percent more than you are now at least is to hone your communication skills–both written and verbal.” Warren Buffett

 

Podnoszenie konkurencyjności uczniów na rynku pracy poprzez systematyczny rozwój kompetencji jezykowych.

Pomoc w rozwijaniu umiejętności wypowiadania się, argumentacji i autoprezentacji w języku angielskim.

Kształtowanie poprawnych nawyków językowych oraz kultury wypowiadania się i dyskursu.

Pomoc w rozwijaniu sprawności jezykowej, w szczególności w osiągnięciu automatyzacji i zwięzłości przekazu.

Konkurowanie na rynku jakością usług, a nie najniższą ceną.