Kursy z języka angielskiego dla firm

 

Zapraszamy na kursy z języka angielskiego dla firm, które mają na celu przygotowanie Państwa pracowników do swobodnego komunikowania się w realnych sytuacjach biznesowych.


Na naszych lekcjach uczymy języka przez działanie. Wierzymy, że skuteczność kominikacyjna jest ważniejsza niż poprawność. Traktujemy język jako środek do osiągnieca celu, którym jest zwięzłe i efektywne przekazywanie informacji. Zachęcamy uczniów do kreatywności i podejmowania ryzyka podczas wypowiedzi.


Dzięki wykorzystaniu zadań komunikacyjnych oraz metody analizy przypadku przygotowujemy uczących się do stosowania wiedzy językowej w praktyce, aktywizując ich zasoby leksykalno-gramatyczne w sytuacjach zbliżonych do tych z którymi zmierzą się w życiu zawodowym.


Kursy oparte na podejściu zadaniowym, ktore wykorzystują analizę przypadku są idealnym rozwiązaniem dla menadżerów czy handlowców, którzy chcą rozwijać umiejętność myślenia, argumentacji i negocjacji w języku angielskim, w celu ich rzeczywistego zastosowania w praktyce i dla których uczestnictwo w konwencjonalnych zajęciach opartych na zapamiętywaniu i pasywnym odtwarzaniu struktur leksykalno-gramatycznych jest mało efektywne czy wręcz nużące.  


 Cena lekcji indywidualnych oraz grupowych:

 • od 100 zł netto/brutto za 45 minut (zajęcia indywidualne)
 • od 150 zł netto/brutto za 60 minut dla grupy (maksymalnie 6 osób)

 W cenę zajęć wliczone są:

 • lekcja próbna,
 • dojazd lektora do siedziby Państwa firmy,
 • test kwalifikacyjny,
 • opracowanie programu nauki,
 • materiały dydaktyczne,
 • systematyczny monitoring postępów kursantów,
 • test końcowy.

Do tej pory zaufali nam m. in. menadżerowie i pracownicy Alior Bank S.A., Delphi, Aon Hewitt, Hilti, AD Polska Aftermarket, Tesco, Electrolux, Goldman Recruitment, Hotel Aspel, Hotel Sheraton, Exatel S.A., Codete, Thulium oraz Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa.

 

 

Zadowoleni klienci:

Poniżej skrócona lista zadowolonych firm i przedsiębiorstw, które skorzystały z naszych usług!
 • Aon Hewitt
 • Delphi
 • Alior Bank
 • Shell
 • HILTI